Skip to content Skip to footer

Instal·lacions elèctriques i terciàries

 • Instal·lacions en baixa tensió
 • Quadres elèctrics de potència i control
 • Instal·lacions d’il·luminació
 • Bateries de condensadors
 • SAI’s
 • Domòtica
Instalaciones eléctricas y terciarias
Automatización y control

Automatització i control

 • Sistemes de control industrial
 • PLC
 • SCADA
 • HMI
 • Variadors de freqüència
 • Actuadors
 • Barreres i proteccions electròniques

Instal·lacions mecàniques

 • Instal·lació de canonades per a la distribució de fluids
 • Tractament d’aigües
 • Grups de bombament
 • Aire comprimit
 • Climatització
 • Ventilació
 • Fontaneria
 • Gas
 • Petrolíferes
Instalaciones mecánicas

Energies renovables

 • Fotovoltaica
 • Carregadors de vehicles elèctrics
 • Aerotèrmia
 • Biomassa
 • Geotèrmia

Telecomunicacions

 • Cablejat estructurat
 • Fibra òptica
 • Racks
 • Videovigilància (CCTV)
 • Interfonia

Sistemes contraincendis

Detecció

 • Sistemes convencionals
 • Sistemes analògics
 • Sistemes de barreres
 • Sistemes d’aspiració

Extinció

 • Extintors
 • Boques d’incendi
 • Hidrants
 • Sistemes d’escuma
 • Grups de bombament

Membre de FEGICAT

Empresa delegada de Feníe Energia

Empresa inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) amb número: RASIC-EMP-080096133

Membre de FEGICAT

Empresa delegada de Feníe Energia

Empresa inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) amb número: RASIC-EMP-080096133

Necessites una instal·lació?